FILMY BLOG INSTAGRAM TIKTOK tumblr

Osoba, która ją otrzymuje nie zna twojej tożsamości a mimo to pomagasz osobie, która potrzebuje pomocy